Monitoringom podzemných vôd vyhodnocujeme vplyv rôznych faktorov na kvalitu, kvantitu a prúdenie podzemných vôd.

Jedná sa predovšetkým o:

  • Monitoring skládok odpadov
  • Monitoring prevádzok nakladajúcich so znečisťujúcimi látkami
  • Monitoring starých záťaží
  • Monitoring vodných zdrojov

Výsledkom je komplexné posúdenie lokality z hľadiska skúmaných faktorov.