Ponúkame komplexné poradenstvo a služby v oblasti hydrogeológie s viac ako 25-ročnou praxou.

Činnosť je zameraná na podzemnú vodu, predovšetkým jej využitie a ochranu:

  • budovanie a testovanie nových zdrojov podzemnej vody, vrtov a studní
  • testovanie, prečisťovanie a sprevádzkovanie starších zdrojov (studne, vrty, pramene), vrátane dokumentácie pre legalizáciu odberov podzemnej vody
  • čerpacie skúšky za účelom overenia výdatnosti studní
  • hydrogeologické posudky pre čerpanie a vsakovanie vôd, dažďové vsaky, vsaky z domácich ČOV
  • využitie podzemnej vody pre tepelné čerpadlá
  • odvodňovanie stavenísk, znižovanie hladiny podzemnej vody
  • kvalita podzemnej vody, monitoring skládok, rozsahu znečistenia a jeho šírenia

Neváhajte využiť naše služby a pridajte sa k množstvu spokojných zákazníkov v rámci celej SR.