Naši partneri:

 • ABC KLÍMA, s.r.o.,
 • BAU development, s.r.o.,
 • Bratislavská teplárenská, a.s.,
 • CERTIMA, s.r.o.,
 • Confina, s.r.o.,
 • COMINTEX, a.s.,
 • EKODREN, s.r.o.,
 • ERA-PACK-PLUS, s.r.o.,
 • EUROWATER, s.r.o.,
 • EXCLUSIVE Garden, s.r.o.,
 • HERZ, s.r.o.,
 • IKEA Industry Slovakia ,s.r.o.,
 • Kobera NAD, s.r.o.,
 • LP Motors, s.r.o.,
 • Lucron Group, a.s.,
 • Meditrade, s.r.o.,
 • Mesto Leopoldov,
 • Mesto Senec,
 • Mesto Sereď,
 • Mesto Štúrovo,
 • Mesto Trnava,
 • OKIN FACILITY SK, s.r.o.,
 • PENAM SLOVAKIA, a.s.,
 • PRESPOR, s.r.o.,
 • Prillinger, s.r.o.,
 • PROGAST, s.r.o.,
 • Pro WOOD, a.s.,
 • PUKMP, s.r.o.,
 • REHAU, s.r.o.,
 • SIEBERT + TALAŠ, s.r.o.,
 • Schwartz, s.r.o.,
 • Skanska PS, a.s.,
 • SLOV – MART, s.r.o.,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Slovenský hydrometeorologický ústav,
 • Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p.,
 • SLOVNAFT, a.s.,
 • STACHEMA Bratislava, s.r.o.,
 • STAVO-ing, s.r.o.,
 • TEBAU, s.r.o.,
 • United Industries, a.s.,
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva,
 • YIT Slovakia, s.r.o.,
 • ZIPP Bratislava, s.r.o.,

a mnoho ďalších.